365bet官方开户

2017-2018学年度第二学期第8周优秀班级评比情况

发布者:365bet官方开户  来源:365bet开户平台德育处、少先队 发布时间:2018年04月24日 点击数:

2017-2018学年度第二学期第8周优秀班级评比情况

 

班级

获得优秀班级

存在问题

一1

优秀

 

一2

优秀

 

一3

优秀

 

一4

 

晨间巡查时,朝仪活动未组织到位

一5

优秀

 

一6

优秀

 

一7

优秀

 

一8

优秀

 

一9

 

晨间巡查时,朝仪活动未组织到位

一10

优秀

 

一11

优秀

 

一12

优秀

 

一13

优秀

 

一14

优秀

 

一15

优秀

 

一16

优秀

 

2017-2018学年度第二学期第8周优秀班级评比情况

 

班级

获得优秀班级

存在问题

二1

 

就餐队伍乱,桌面地面脏

二2

优秀

 

二3

优秀

 

二4

优秀

 

二5

优秀

 

二6

优秀

 

二7

优秀

 

二8

优秀

 

二9

优秀

 

二10

优秀

 

二11

优秀

 

二12

优秀

 

二13

优秀

 

二14

优秀

 

二15

优秀

 

二16

优秀

 

二17

优秀

 

二18

优秀

 

二19

 

有学生课间追逐,串楼

二20

优秀

 

 

2017-2018学年度第二学期第8周优秀班级评比情况

 

班级

获得优秀班级

存在问题

三1

优秀

 

三2

 

有学生课间追逐,串楼

三3

优秀

 

三4

优秀

 

三5

优秀

 

三6

优秀

 

三7

优秀

 

三8

优秀

 

三9

优秀

 

三10

优秀

 

三11

优秀

 

三12

优秀

 

三13

 

未根据要求,上好心理每月一课

三14

 

未根据要求,上好心理每月一课;就餐后,桌面地面脏;

三15

优秀

 

三16

优秀

 

三17

优秀

 

三18

优秀

 

 

2017-2018学年度第二学期第8周优秀班级评比情况

 

班级

获得优秀班级

存在问题

四1

优秀

 

四2

优秀

 

四3

优秀

 

四4

优秀

 

四5

优秀

 

四6

优秀

 

四7

优秀

 

四8

优秀

 

四9

优秀

 

四10

优秀

 

四11

 

未认真收听朝仪广播

四12

 

未根据要求,上好心理每月一课

四13

优秀

 

四14

优秀

 

四15

优秀

 

四16

优秀

 

 

2017-2018学年度第二学期第8周优秀班级评比情况

 

班级

获得优秀班级

存在问题

五1

优秀

 

五2

优秀

 

五3

优秀

 

五4

优秀

 

五5

 

未认真收听朝仪广播;就餐后,地面脏

五6

优秀

 

五7

优秀

 

五8

 

就餐后,桌面未清理干净

五9

优秀

 

五10

优秀

 

五11

优秀

 

五12

优秀

 

五13

优秀

 

五14

优秀

 

五15

优秀

 

五16

优秀

 

五17

优秀

 

五18

优秀

 

2017-2018学年度第二学期第8周优秀班级评比情况

 

班级

获得优秀班级

存在问题

六1

 

就餐后,地面脏

六2

 

未认真收听朝仪广播

六3

优秀

 

六4

 

未认真收听朝仪广播

六5

优秀

 

六6

优秀

 

六7

优秀

 

六8

优秀

 

六9

优秀

 

六10

 

就餐后,地面脏

六11

 

就餐后,地面脏

六12

 

就餐后,地面脏

六13

优秀

 

六14

 

就餐后,地面脏

六15

 

就餐后,地面脏

六16

优秀

 

 

 

 

XML 地图 | Sitemap 地图