365bet官方开户

2017-2018学年度365bet开户平台第17周优秀班级评比情况

发布者:365bet官方开户  来源:365bet开户平台德育处、少先队 发布时间:2017年12月25日 点击数:

2017-2018学年度365bet开户平台第  17  周优秀班级评比情况

 

班级

获得优秀班级

存在问题

一1

优秀

 

一2

优秀

 

一3

 

停课

一4

优秀

 

一5

优秀

 

一6

优秀

 

一7

优秀

 

一8

优秀

 

一9

 

巡查时,朝仪活动未组织到位

一10

优秀

 

一11

优秀

 

一12

优秀

 

一13

优秀

 

一14

优秀

 

一15

优秀

 

一16

优秀

 

2017-2018学年度365bet开户平台第  17  周优秀班级评比情况

 

班级

获得优秀班级

存在问题

二1

 

就餐情况不佳

二2

优秀

 

二3

优秀

 

二4

优秀

 

二5

 

停课

二6

优秀

 

二7

优秀

 

二8

优秀

 

二9

 

就餐情况不佳

二10

优秀

 

二11

优秀

 

二12

优秀

 

二13

优秀

 

二14

优秀

 

二15

优秀

 

二16

优秀

 

二17

优秀

 

二18

优秀

 

二19

优秀

 

二20

优秀

 

 

2017-2018学年度365bet开户平台第  17  周优秀班级评比情况

 

班级

获得优秀班级

存在问题

三1

优秀

 

三2

优秀

 

三3

优秀

 

三4

优秀

 

三5

 

就餐情况不佳

三6

 

就餐情况不佳

三7

优秀

 

三8

优秀

 

三9

优秀

 

三10

优秀

 

三11

优秀

 

三12

 

晨间巡查时,教室内无教师

三13

优秀

 

三14

 

就餐情况不佳

三15

 

就餐情况不佳

三16

优秀

 

三17

优秀

 

三18

优秀

 

 

2017-2018学年度365bet开户平台第  17  周优秀班级评比情况

 

班级

获得优秀班级

存在问题

四1

优秀

 

四2

优秀

 

四3

优秀

 

四4

优秀

 

四5

 

就餐情况不佳

四6

 

就餐情况不佳

四7

 

课间巡查时,有学生翻越看台

四8

优秀

 

四9

 

课间巡查时,有学生踩踏花圃

四10

 

就餐情况不佳

四11

优秀

 

四12

 

停课

四13

 

就餐情况不佳;课间巡查时,有学生追逐打闹

四14

优秀

 

四15

优秀

 

四16

优秀

 

 

2017-2018学年度365bet开户平台第  17  周优秀班级评比情况

 

班级

获得优秀班级

存在问题

五1

 

午间就餐后,整队声音大

五2

优秀

 

五3

优秀

 

五4

 

就餐情况不佳

五5

优秀

 

五6

 

巡查时,朝仪活动未组织到位;就餐声音大;

五7

 

就餐情况不佳

五8

优秀

 

五9

 

就餐情况不佳

五10

 

停课

五11

 

就餐情况不佳;巡查时,朝仪活动未组织到位

五12

优秀

 

五13

优秀

 

五14

优秀

 

五15

优秀

 

五16

优秀

 

五17

优秀

 

五18

优秀

 

 

2017-2018学年度365bet开户平台第  17  周优秀班级评比情况

 

班级

获得优秀班级

存在问题

六1

 

就餐情况不佳

六2

优秀

 

六3

优秀

 

六4

 

巡查时,朝仪活动未组织到位

六5

优秀

 

六6

 

就餐后,有勺子和碗掉在地上

六7

优秀

 

六8

 

眼保健操不认真

六9

优秀

 

六10

优秀

 

六11

优秀

 

六12

 

就餐情况不佳;眼保健操不认真

六13

 

就餐情况不佳

六14

优秀

 

六15

 

眼保健操不认真

六16

优秀

 

 

XML 地图 | Sitemap 地图