365bet官方开户

2016-2017学年度第二学期第4周优秀班级评比情况

发布者:365bet官方开户  来源:365bet开户平台德育处、少先队 发布时间:2017年03月13日 点击数:

2016-2017学年度第二学期第4周优秀班级评比情况

 

班级

获得优秀班级

存在问题

一1

 

眼保健操不认真

一2

优秀

 

一3

 

眼保健操不认真

一4

优秀

 

一5

优秀

 

一6

 

有学生在假山上玩耍

一7

 

有学生在假山上玩耍

一8

 

有学生在假山上玩耍

一9

优秀

 

一10

优秀

 

一11

优秀

 

一12

优秀

 

一13

优秀

 

一14

优秀

 

一15

优秀

 

一16

优秀

 

一17

优秀

 

一18

优秀

 

一19

优秀

 

一20

优秀

 

 

2016-2017学年度第二学期第4周优秀班级评比情况

 

班级

获得优秀班级

存在问题

六1

优秀

 

六2

优秀

 

六3

优秀

 

六4

优秀

 

六5

优秀

 

六6

优秀

 

六7

 

未认真开展朝仪活动、就餐情况不佳

六8

优秀

 

六9

 

从食堂返回教室的路队有学生追逐打闹

六10

优秀

 

六11

优秀

 

六12

 

课间有学生追逐打闹

六13

优秀

 

六14

优秀

 

 

 

2016-2017学年度第二学期第4周优秀班级评比情况

 

班级

获得优秀班级

存在问题

二1

优秀

 

二2

优秀

 

二3

优秀

 

二4

优秀

 

二5

优秀

 

二6

优秀

 

二7

优秀

 

二8

优秀

 

二9

优秀

 

二10

优秀

 

二11

优秀

 

二12

优秀

 

二13

优秀

 

二14

优秀

 

二15

优秀

 

二16

优秀

 

二17

优秀

 

二18

优秀

 

 

2016-2017学年度第二学期第4周优秀班级评比情况

 

班级

获得优秀班级

存在问题

三1

优秀

 

三2

优秀

 

三3

优秀

 

三4

优秀

 

三5

优秀

 

三6

优秀

 

三7

优秀

 

三8

优秀

 

三9

 

教室卫生不整洁

三10

优秀

 

三11

 

停课

三12

 

8点巡查时教室内无教师

三13

优秀

 

三14

 

课间有学生追逐打闹

三15

 

8点巡查时教室内无教师

三16

优秀

 

 

2016-2017学年度第二学期第4周优秀班级评比情况

 

班级

获得优秀班级

存在问题

四1

优秀

 

四2

优秀

 

四3

优秀

 

四4

优秀

 

四5

优秀

 

四6

 

课间有学生追逐打闹、就餐情况差

四7

优秀

 

四8

优秀

 

四9

 

停课

四10

优秀

 

四11

优秀

 

四12

优秀

 

四13

优秀

 

四14

 

课间有学生追逐打闹、踩踏花圃

四15

优秀

 

四16

优秀

 

四17

 

课间有学生追逐打闹、踩踏花圃

四18

优秀

 

 

2016-2017学年度第二学期第4周优秀班级评比情况

 

班级

获得优秀班级

存在问题

五1

优秀

 

五2

优秀

 

五3

 

未认真开展朝仪活动

五4

 

未认真开展朝仪活动

五5

优秀

 

五6

优秀

 

五7

 

课间有学生追逐打闹

五8

 

课间有学生追逐打闹

五9

优秀

 

五10

优秀

 

五11

优秀

 

五12

优秀

 

五13

优秀

 

五14

优秀

 

五15

优秀

 

五16

优秀

 

 

XML 地图 | Sitemap 地图