365bet官方开户

您现在的位置:365bet官方开户 >> 德育园地>> 和爱苗苗>> 正文内容

2016-2017学年度第二学期第14周优秀班级评比情况

发布者:365bet官方开户  来源:365bet开户平台 发布时间:2017年05月23日 点击数: 字体:

2016-2017学年度第二学期第14周优秀班级评比情况

 

班级

获得优秀班级

存在问题

一1

 

教室卫生不整洁

一2

优秀

 

一3

优秀

 

一4

优秀

 

一5

优秀

 

一6

优秀

 

一7

优秀

 

一8

优秀

 

一9

优秀

 

一10

优秀

 

一11

优秀

 

一12

 

教室卫生不整洁、眼保健操不认真

一13

优秀

 

一14

优秀

 

一15

优秀

 

一16

优秀

 

一17

优秀

 

一18

优秀

 

一19

优秀

 

一20

优秀

 

 

2016-2017学年度第二学期第14周优秀班级评比情况

 

班级

获得优秀班级

存在问题

六1

 

未及时出操,参加晨间活动

六2

 

就餐情况不佳、未及时出操,参加晨间活动

六3

 

就餐情况不佳

六4

 

就餐情况不佳

六5

 

未及时出操,参加晨间活动

六6

优秀

 

六7

优秀

 

六8

 

未及时出操,参加晨间活动

六9

优秀

 

六10

优秀

 

六11

 

未及时出操,参加晨间活动

六12

优秀

 

六13

优秀

 

六14

优秀

 

 

 

 

2016-2017学年度第二学期第14周优秀班级评比情况

 

班级

获得优秀班级

存在问题

二1

 

眼保健操不认真

二2

优秀

 

二3

优秀

 

二4

优秀

 

二5

优秀

 

二6

优秀

 

二7

 

教室卫生不整洁

二8

优秀

 

二9

优秀

 

二10

优秀

 

二11

优秀

 

二12

优秀

 

二13

优秀

 

二14

优秀

 

二15

优秀

 

二16

优秀

 

二17

 

就餐情况不佳

二18

优秀

 

 

2016-2017学年度第二学期第14周优秀班级评比情况

 

班级

获得优秀班级

存在问题

三1

优秀

 

三2

优秀

 

三3

优秀

 

三4

优秀

 

三5

优秀

 

三6

优秀

 

三7

 

就餐情况不佳

三8

 

就餐情况不佳

三9

优秀

 

三10

 

就餐情况不佳

三11

优秀

 

三12

优秀

 

三13

优秀

 

三14

优秀

 

三15

优秀

 

三16

优秀

 

2016-2017学年度第二学期第14周优秀班级评比情况

 

班级

获得优秀班级

存在问题

四1

 

就餐情况不佳

四2

优秀

 

四3

优秀

 

四4

优秀

 

四5

优秀

 

四6

 

就餐情况不佳

四7

 

就餐情况不佳

四8

优秀

 

四9

优秀

 

四10

优秀

 

四11

优秀

 

四12

优秀

 

四13

优秀

 

四14

优秀

 

四15

优秀

 

四16

优秀

 

四17

优秀

 

四18

优秀

 

 

2016-2017学年度第二学期第14周优秀班级评比情况

 

班级

获得优秀班级

存在问题

五1

优秀

 

五2

优秀

 

五3

优秀

 

五4

优秀

 

五5

优秀

 

五6

优秀

 

五7

优秀

 

五8

优秀

 

五9

优秀

 

五10

优秀

 

五11

 

眼保健操不认真

五12

优秀

 

五13

优秀

 

五14

 

眼保健操不认真

五15

 

眼保健操不认真、教室卫生不整洁

五16

 

就餐情况不佳

 

XML 地图 | Sitemap 地图